Zaproszenie do bezp?atnego udzia?u w projekcie Drukuj
środa, 28 października 2009 08:23


UWAGA!!!

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej serdecznie zaprasza mieszka?cw gminy ??ka Opatowska w wieku 55-64 lata do bezp?atnego udzia?u w projekcie pt. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu zaplanowane s? nast?puj?ce dzia?ania:

  • wyjazd do Teatru w Kaliszu po??czony ze zwiedzaniem miasta
  • zaj?cia z gerontologiem (ciekawe zagadnienia z ?ycia osb starszych)
  • zaj?cia z instruktorami sportowymi (wyk?ad + praktyczny kurs marszu z kijkami nordic walking) marsz z kijkami zako?czony ciep?ym posi?kiem
  • wyjazd do teatru w Poznaniu po??czony ze zwiedzaniem miasta
  • warsztaty z aktorami (po??czone z przygotowaniem sztuki teatralnej)
  • zaj?cia z informatykiem (szkolenie z zakresu obs?ugi bankomatu, telefonu komrkowego, aparatu cyfrowego oraz komputera)
  • zaj?cia z dietetykiem (w tym degustacja dietetycznych potraw, oraz wyposa?enie uczestnikw w informator z dietami)
  • impreza integracyjna podsumowuj?ce projekt (przedstawienie sztuki teatralnej oraz fotoreporta?u z projektu)

Zapewniamy wszelkie dojazdy na miejsca spotka?!!!
Zapewniamy posi?ki na ka?dym ze spotka?!!!
Zapewniamy ?wietn? zabaw? i niezapomniane wra?enia!!!
Wszelkie informacje oraz deklaracja uczestnictwa dost?pne s? w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej ul. Akacjowa 4
lub pod numerem telefonu (062)7814525
ZG?O? SI? JU? DZI?!!!

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci
Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach
Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information