Wycieczka do Poznania Drukuj
środa, 28 października 2009 08:25

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci jest tajemniczym has?em, pod ktrym kryje si? projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W dniu 18.09.2009r mieszka?cy terenu gminy ??ka Opatowska znajduj?cy si? w wieku 55 64 lata udowodnili podczas wyjazdu do Poznania, ?e powy?sze has?o nie jest pustym frazesem. Wycieczka rozpocz??a si? o godz. 8.00 gdy autobus pojawi? si? w ??ce Opatowskiej rozpoczynaj?c tam tras? swojej podr?y. Docieraj?c do kolejnych miejscowo?ci naszej gminy tj. Rakowa, Siemianic, Opatowa oraz Piasek autobus zape?ni? si? czterdziestoma pe?nymi energii i entuzjazmu seniorami.

Zwiedzanie Poznania odbywa?o si? pod czujnym okiem przewodnika, ktry atrakcje wojewdzkiego miasta rozpocz?? od pokazania jeziora Malta?skiego wraz z kopcem Wolno?ci i tras? w?skotorowej Kolejki Parkowej Maltanka. Kolejnym etapem wycieczki by? najstarszy teren Poznania tj. Ostrw Tumski, gdzie znajduje si? Katedra ?w. Piotra i Paw?a. Po obejrzeniu podziemi Katedry, ktre kryj? relikty grobowcw pierwszych w?adcw Polski oraz fragmenty misy chrzcielnej, wycieczka przenios?a si? na rynek Poznania aby posili? si? obiadem przed dalszym zwiedzaniem. Przerwa na posi?ek sprawi?a, ?e seniorzy odzyskali utracone si?y i z niecierpliwo?ci? czekali na dalsze atrakcje.

Oko?o godz. 14.00 seniorzy podziwiali ju? pomnik 15 Pu?ku U?anw Pozna?skich oraz Fontann? Lww znajduj?c? si? na dziedzi?cu zamku cesarskiego. Pani przewodnik omwi?a i pokaza?a mieszka?com naszej gminy budynek Muzeum Narodowego, Bibliotek? Raczy?skich, Teatr Polski oraz pomniki Adama Mickiewicza i Pozna?skiego Czerwca 1956. Wiele pozytywnych wra?e? na seniorach wzbudzi? barokowy Ko?ci? ?w. Stanis?awa Biskupa i M?czennika (Fara), ktry zachwyci? swoim niezwykle bogatym wystrojem. Ostatnim miejscem, ktre odwiedzi?a nasza wycieczka by? pozna?ski Stary Rynek wraz z renesansowym ratuszem. Przewodnik opowiedzia? wwczas zabawn? legend? o kozio?kach, ktra by?a mi?ym zako?czeniem zwiedzania.
Po krtkim odpoczynku jaki mia? miejsce podczas czasu wolnego, seniorzy zebrali si? w Teatralnej restauracji na kaw? i ciastko, by wsplnie oczekiwa? na sztuk? Panny z Wilka autorstwa Jaros?awa Iwaszkiewicza. Podr? powrotna odby?a si? w atmosferze dyskusji na temat sztuki oraz podsumowa? pe?nego emocji i wra?e? dnia.

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information