Rekrutacja Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2012 07:56

W zwi?zku z realizacj? kolejnej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej og?asza nabr na Beneficjentw Ostatecznych.

W ramach projektu planujemy zorganizowa? nast?puj?ce zaj?cia szkoleniowo warsztatowe:

- warsztat kompetencji psychospo?ecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat ABC zarz?dzania bud?etem domowym,

- warsztat stylizacji i wiza?u,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs zawodowy "Opiekunka dzieci?ca".

Projekt adresowany jest w pierwszej kolejno?ci do kobiet bezrobotnych tj. zarejestrowanych w Powiatowym Urz?dzie Pracy oraz osb nieaktywnych zawodowo. 10% osb rekrutowanych stanowi? b?d? osoby niepe?nosprawne.

Osoby ch?tne do udzia?u w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub pod numerem Tel. (62) 78 14525.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny:

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information