Spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt Drukuj
czwartek, 01 grudnia 2011 09:25

W dniu 30 listopada 2011 r. odby?o si? spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt systemowy pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach spotkania, ktre mia?o miejsce podczas XV Sesji Rady Gminy ??ka Opatowska, Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska w kilku s?owach omwi?a realizacj? trzeciej ju? edycji projektu systemowego. Wszystkie Beneficjentki Ostateczne otrzyma?y z r?k Kierownika za?wiadczenie o uko?czeniu udzia?u w projekcie.

Jedna z tegorocznych Beneficjentek Ostatecznych projektu tj. Pani Urszula Szcz?sna przedstawi?a za??czon? poni?ej prezentacj? multimedialn?, w ktrej zosta?y zawarte informacje dotycz?ce zrealizowanych dzia?a?. Podczas krtkiej charakterystyki projektu zaprezentowane zosta?y zdj?cia wykonane podczas kolejno realizowanych etapw.

W ramach promocji projektu, wszystkie obecne na spotkaniu podsumowuj?cym osoby zosta?y pocz?stowane tortem, opatrzonym logotypami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej pragnie serdecznie podzi?kowa? uczestniczkom za czynny udzia? i zaanga?owanie podczas realizowanych dzia?a? oraz prowadz?cym zaj?cia i wszystkim osobom w??czonym w realizacj? projektu.

Obecnie Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej planuje realizacj? czwatrej edycji projektu systemowego, ktra odb?dzie si? w 2012 roku, w zwi?zku z czym osoby ch?tne do udzia?u prosimy o kontakt.

Prezentacja projektu systemowego (*.PDF) 8MB !

Film z przebiegu spotkanie podsumowuj?cego projekt:


Zdj?cia:

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information