Program Operacyjny " POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020 Drukuj
czwartek, 12 września 2019 08:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności oraz trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą). Ponadto dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej od 16 września do 18 października 2019 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.


Dane do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4, tel. 627814525

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information