Wyniki zapytania ofertowego Drukuj
poniedziałek, 24 lipca 2017 09:44

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamwienia.

SP?DZIELNIA SOCJALNA JA?MIN

UL. KATOWICKA 10, S?UPIA POD K?PNEM,

63-604 BARANW

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z nast?puj?c? cen? tj. kwot?:

5,70 z? (s?ownie: pi?? z? 70/100 z? brutto)

W post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

Oferowana cena brutto

1

Sp?dzielnia Socjalna Ja?min

ul. Katowicka 10

S?upia pod K?pnem

63-604 Baranw

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

5,70z?

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information