ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA Drukuj
wtorek, 16 września 2014 13:20

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.10.2014 r. do 19.12.2014 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono trzy oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

RESTAURACJA POD DZWONEM

UL. CHWALISZEWSKA 10

63-700 KROTOSZYN

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

3,75 z? (s?ownie: trzy z? 75/100 z? brutto)

W post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

Oferowana cena brutto

1

Firma Gastronomiczno Handlowo Us?ugowa

Dariusz Radzikowski

ul. Gen. Sikorskiego 19

63-500 Ostrzeszw

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

4,50 z?

2

Restauracja BARTEK

Jerzy Wolski

S?upia p/K?pnem ul. Katowicka 6

63-600 K?pno

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

6,50 z?

3

Restauracja Pod Dzwonem

Przemys?aw Paszek

ul. Chwaliszewska 10

63-700 Krotoszyn

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

3,75 z?

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information