POKL 7.1.1


Zako?czony pierwszy etap realizacji projektu systemowego PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z sukcesem zako?czy? pierwszy etap realizacji projektu systemowego wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska. Beneficjentki projektu zosta?y zapoznane z podstawow? wiedz? na temat opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepe?nosprawnymi. Cykl szkole? teoretycznych zako?czy? si? warsztatami w Domu Pomocy Spo?ecznej w Marsza?kach oraz w Domu Pomocy Spo?ecznej w Koch?owach, podczas ktrych uczestniczki sprawowa?y bezpo?redni? opiek? nad mieszka?cami.

Więcej…
 
Informacja o realizacji projektu "Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska" PDF Drukuj
wtorek, 27 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, i? od kwietnia 2009r. realizowane s? zadania przewidziane w projekcie systemowym Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W?rd dzia?a? maj?cych na celu m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zaplanowano cykl zaj?? szkoleniowo-warsztatowych, obejmuj?cych w swoim programie nast?puj?ce zagadnienia:

Więcej…
 
Wynik rekrutacji PDF Drukuj
wtorek, 27 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNOSCI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? osb, ktre wezm? udzia? w cyklu szkole? maj?cych na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekunki domowej.

 
PDF Drukuj
wtorek, 27 października 2009 01:00


Regulamin rekrutacji uczestnikw i uczestnictwa w projekcie Program Aktywno?ci Spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information