POKL 7.1.1


Szkolenie z bi?uterii artystycznej! PDF Drukuj
poniedziałek, 04 lipca 2011 11:05

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 27 do 30 czerwca 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby?o si? szkolenie zawodowe z zakresu wytwarzania bi?uterii artystycznej dla pocz?tkuj?cych maj?cym na celu znalezienia swojego miejsca na lokalnym rynku pracy.

Więcej…
 
Zaj?cia informatyczno - fotograficzne! PDF Drukuj
piątek, 27 maja 2011 13:23

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W miesi?cu maju przez 5 dni po 4 godziny dziennie w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?y si? zaj?cia informatyczno fotograficzne maj?ce na celu zdobycie wiedzy z zakresu obs?ugi komputera, poruszania si? po internecie oraz zaznajomienia si? z mo?liwo?ciami sprzeda?y w?asnych produktw drog? internetow?.

Więcej…
 
Zaj?cia z psychologiem! PDF Drukuj
środa, 04 maja 2011 12:27

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach 26 i 28 kwietnia 2011 roku w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?y si? zaj?cia warsztatowo szkoleniowe z psychologiem maj?ce na celu zbadanie indywidualnych predyspozycji beneficjentek, zmobilizowanie do dzia?ania, podniesienia poczucia w?asnej warto?ci i wiary we w?asne si?y.

Więcej…
 
Pierwsze dzia?anie za nami! PDF Drukuj
wtorek, 12 kwietnia 2011 08:12

W dniu 08.04.2011 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby?y si? badania profilaktyczne wzroku maj?ce na celu wykrycie ewentualnych nieprawid?owo?ci.

Więcej…
 
Rekrutacja do udzia?u w projekcie zako?czona! PDF Drukuj
środa, 06 kwietnia 2011 08:18

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, i? od kwietnia 2011r. realizowane s? zadania przewidziane w projekcie systemowym pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information