POKL 7.1.1


Spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 01 grudnia 2011 09:25

W dniu 30 listopada 2011 r. odby?o si? spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt systemowy pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach spotkania, ktre mia?o miejsce podczas XV Sesji Rady Gminy ??ka Opatowska, Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska w kilku s?owach omwi?a realizacj? trzeciej ju? edycji projektu systemowego. Wszystkie Beneficjentki Ostateczne otrzyma?y z r?k Kierownika za?wiadczenie o uko?czeniu udzia?u w projekcie.

Więcej…
 
Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Warszawy! PDF Drukuj
wtorek, 04 października 2011 09:49

W dniu 02.10.2011 roku w ramach projektu systemowego odby? si? wyjazd integracyjny do Warszawy w ktrym uczestniczy?o 20 osb z terenu gminy ??ka Opatowska i by? to ju? ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Celem wycieczki by?a aktywizacja osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.

Więcej…
 
OSTATNIE SZKOLENIE ZA NAMI! PDF Drukuj
wtorek, 20 września 2011 06:55

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 12 do 15 wrze?nia 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? 4 godzinny cykl szkole? z zakresu zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradca zawodowym maj?ce na celu zwi?kszenie kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia zosta?y poruszone kwestie m.in. dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne pomocne w poszukiwaniu pracy informacje. Beneficjentki zapozna?y si? rwnie? z podstawami prowadzenia i zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej co umo?liwi podj?cie aktywno?ci zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Więcej…
 
Informacja o kolejnych dzia?aniach w projekcie systemowym! PDF Drukuj
czwartek, 01 września 2011 07:35


PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej rozpoczyna kolejny etap zaplanowanych dzia?a? w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Wystawa bi?uterii artystycznej! PDF Drukuj
środa, 13 lipca 2011 13:11

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W ramach promocji podczas odbywaj?cych si? w dniach 9-10.07.2011r. Dni Gminy ??ka Opatowska, odby?a si? wystawa bi?uterii artystycznej, ktr? podczas warsztatw wykona?y uczestniczki projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information