POKL 7.1.1


Zaj?cia rozpocz?te PDF Drukuj
wtorek, 08 maja 2012 08:25

W dniu 26 kwietnia 2012 Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przy wsp?pracy z firm? szkoleniow? Global Training Centre rozpocz?? realizacj? zadania aktywna integracja w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Rekrutacja do udzia?u w projekcie systemowym zako?czona! PDF Drukuj
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 07:26

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie systemowym, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? sze?ciu osb, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy ??ka Opatowska, ktre wezm? udzia? w cyklu szkole? maj?cych na celu przygotowanie do pracy w zawodzie: Opiekunka dzieci?ca.

Więcej…
 
Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
piątek, 13 kwietnia 2012 11:14

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zapytania ofertowego z dnia 02.04.2012 r. do realizacji zada? przewidzianych w w/w ofercie zostanie zaanga?owana firma Global Training Centre Sp. z o.o. Oddzia? w ?odzi, Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 ?d?

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 12:16

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych w ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

Więcej…
 
Rekrutacja PDF Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2012 07:56

W zwi?zku z realizacj? kolejnej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej og?asza nabr na Beneficjentw Ostatecznych.

W ramach projektu planujemy zorganizowa? nast?puj?ce zaj?cia szkoleniowo warsztatowe:

- warsztat kompetencji psychospo?ecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat ABC zarz?dzania bud?etem domowym,

- warsztat stylizacji i wiza?u,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs zawodowy "Opiekunka dzieci?ca".

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information