POKL 7.1.1


Wyjazd integracyjny do Karpacza PDF Drukuj
wtorek, 18 września 2012 06:51

W dniach 15 -16 wrze?nia 2012 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby? si? dwudniowy wyjazd integracyjny do Karpacza, w ktrym uczestniczy?y beneficjentki projektu wraz z przedstawicielami GOPS. Celem wycieczki by?a integracja wszystkich uczestnikw wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

Więcej…
 
Dalszy etap projektu PDF Drukuj
piątek, 17 sierpnia 2012 07:37

W dniach 16, 17, 18 lipca 2012 r. Beneficjentki Ostateczne projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bra?y udzia? w szkoleniu ABC zarz?dzania bud?etem domowym.

Więcej…
 
Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 11 lipca 2012 12:37

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zapytania ofertowego z dnia 03.07.2012 r. do realizacji zada? przewidzianych w w/w ofercie zostanie zaanga?owana firma Global Training Centre Sp. z o.o. Oddzia? w ?odzi, Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 ?d?

 
Informacja o kolejnych dzia?aniach w projekcie systemowym. PDF Drukuj
wtorek, 10 lipca 2012 12:09PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 9 lipca 2012 roku rozpocz??y si? kolejne szkolenia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2012 07:26

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information