POKL 7.1.1


Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2013 09:55

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zapytania ofertowego z dnia 18.03.2013 r. do realizacji zada? przewidzianych w w/w ofercie zostanie zaanga?owana firma Global Training Centre Sp. z o.o. Oddzia? w ?odzi, Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 ?d?

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2013 07:52

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

Więcej…
 
Rekrutacja do udzia?u w projekcie systemowym! PDF Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 01:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przyst?pi? do realizacji kolejnej edycji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Dzia?anie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Podzia?anie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Więcej…
 
Spotkanie promocyjne - podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
poniedziałek, 26 listopada 2012 10:06

23 listopada 2012 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt systemowy Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Spotkanie zainaugurowa? Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska, ktra przywita?a zaproszonych go?ci oraz tegoroczne uczestniczki projektu. Nast?pnie g?os zabra?a Magdalena Knyt Walas, przedstawicielka firmy Global Training Centre, ktra wsp?pracowa?a z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w realizacji bloku szkoleniowo warsztatowego.

Więcej…
 
Ostatni etap szkole? za Nami! PDF Drukuj
wtorek, 30 października 2012 13:53

W miesi?cu pa?dzierniku 2012 roku odby?y si? ostatnie zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjentki projektu odby?y praktyki zawodowe w wymiarze 30 godzin w przedszkolu w Opatowie i ??obku w K?pnie, gdzie mog?y wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczna podczas zaj?? praktycznych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information