POKL 7.1.1
Kurs komputerowy PDF Drukuj
piątek, 12 lipca 2013 10:39

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 8 lipca 2013 roku rozpocz??y si? kolejne szkolenia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Warsztat stylizacji i wiza?u PDF Drukuj
czwartek, 23 maja 2013 13:58

Kolejnym etapem projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego by?y warsztaty stylizacji i wiza?u, ktre odby?y si? 20 i 21 maja 2013 roku.

Więcej…
 
Zaj?cia rozpocz?te PDF Drukuj
piątek, 26 kwietnia 2013 06:45

W dniu 24 kwietnia 2013 Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przy wsp?pracy z firm? szkoleniow? Global Training Centre rozpocz?? realizacj? zadania aktywna integracja w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Do pierwszych realizowanych zaj?? nale?a? warsztat kompetencji psychospo?ecznych, ktry b?dzie kontynuowany w kolejnych dniach w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Zaj?cia maj? na celu rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych, efektywna komunikacja, zwalczanie stresu, rozwi?zywanie konfliktw i budowanie poczucia w?asnej warto?ci.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? warsztaty stylizacji i wiza?u, ktre odb?d? si? w dniach 20 i 21 maja 2013r.

Więcej…
 
Wynik rekrutacji! PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2013 07:09

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? siedmiu osb w tym 5 kobiet i 2 m??czyzn z terenu gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2013 09:55

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zapytania ofertowego z dnia 18.03.2013 r. do realizacji zada? przewidzianych w w/w ofercie zostanie zaanga?owana firma Global Training Centre Sp. z o.o. Oddzia? w ?odzi, Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 ?d?

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2013 07:52

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information