POKL 7.1.1
PDF Drukuj
wtorek, 03 grudnia 2013 09:09

 

 

28 listopada 2013 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce  realizacj? projektw systemowych, w latach 2009- 2013 pn. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Ostatnie szkolenie - zako?czone! PDF Drukuj
wtorek, 26 listopada 2013 10:42

W miesi?cu listopadzie 2013 roku odby?y si? ostatnie zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjenci wzi?li udzia? w 18 godzinnym warsztacie Czuje si? bezpiecznie- praktyczny kurs samoobrony. Celem szkolenia by?o zwi?kszenie w?asnego bezpiecze?stwa poprzez po??czenie chwytw i rzutw maj?cych zastosowanie w r?nych sytuacjach i okoliczno?ciach napadu.

Więcej…
 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 13 listopada 2013 10:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zapytania ofertowego z dnia 04.11.2013 r. do realizacji zada? przewidzianych w w/w ofercie zostanie zaanga?owana firma Global Training Centre Sp. z o.o. Oddzia? w ?odzi, Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 ?d?

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 04 listopada 2013 13:12

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

  • kod CPV 80500000-9 (us?ugi szkoleniowe)

Uczestnikami Projektu b?dzie 7 osb (5kobiet/2 m??czyzn), w tym 1 osoba niepe?nosprawna, w wieku aktywno?ci zawodowej, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

Załączniki:
Pobierz (zapytanieofertowe711.pdf)Tre?? zapytania[ ]239 Kb
 
Kurs " ABC aran?acja terenu zielonego" PDF Drukuj
czwartek, 03 października 2013 07:38

W dniach od 17.06.2013 do dnia 27.09.2013 roku odby?y si? zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjenci projektu wzi?li udzia? w 90 godzinach kursu ABC aran?acji terenw zielonych, w tym 30 godzin zaj?? praktycznych na rzecz aran?acji terenu zielonego na terenie gminy.

Więcej…
 
Wyjazd integracyjny do Karpacza PDF Drukuj
poniedziałek, 16 września 2013 07:14

W dniach 7 -8 wrze?nia 2013 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby? si? dwudniowy wyjazd integracyjny do Karpacza, w ktrym uczestniczyli beneficjenci projektu wraz z przedstawicielami GOPS. Celem wycieczki by?a integracja wszystkich uczestnikw wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information