Rekrutacja do udzia?u w projekcie systemowym! PDF Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 01:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przyst?pi? do realizacji kolejnej edycji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Dzia?anie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Podzia?anie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

TYTU? PROJEKTU :

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej og?asza nabr na Beneficjentw Ostatecznych.

W ramach projektu planujemy zorganizowa? nast?puj?ce zaj?cia szkoleniowo warsztatowe:

- warsztat kompetencji psychospo?ecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat stylizacji i wiza?u,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs komputerowy,

- kurs zawodowy ABC projektowania terenw zielonych.

Projekt adresowany jest dla kobiet i m??czyzn bezrobotnych tj. zarejestrowanych w Powiatowym Urz?dzie Pracy oraz osb nieaktywnych zawodowo. 10% osb rekrutowanych stanowi? b?d? osoby niepe?nosprawne, natomiast 15% stanowi? b?d? osoby od 15 do 30 roku ?ycia.

Narz?dziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, ktry obejmuje wspieranie zdolno?ci do podj?cia zatrudnienia, us?ugi o charakterze edukacyjnym, zawodowym i spo?ecznym.

Osoby ch?tne do udzia?u w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub pod numerem Tel. (62) 78 14525.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information