Wyjazd integracyjny do Karpacza PDF Drukuj
wtorek, 18 września 2012 06:51

W dniach 15 -16 wrze?nia 2012 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby? si? dwudniowy wyjazd integracyjny do Karpacza, w ktrym uczestniczy?y beneficjentki projektu wraz z przedstawicielami GOPS. Celem wycieczki by?a integracja wszystkich uczestnikw wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

G?wnym punktem pierwszego dnia wycieczki by? wjazd wyci?giem krzese?kowym na Kop? oraz spacer ?cie?k? widokow?. Po powrocie z gr beneficjentki mia?y mo?liwo?? zrelaksowania si? na kompleksowych basenach (basen p?ywacki, basen do ?wicze? w wodzie, basen z gor?ca i zimna wod?, basen ze sztuczn? fal?) oraz w saunie lub na si?owni.

Podczas drugiego dnia wyjazdu tj. 16 wrze?nia beneficjentki pod opiek? przewodnika odwiedzi?y najciekawsze miejsca Karpacza oraz Kowar. Podczas zwiedzania uczestnicy wyjazdu obejrzeli ?wi?tyni? Wang, Park Miniatur w Kowarach oraz Sztolnie, ktra stanowi?a bardzo ciekawy punkt wycieczki.

Wyjazd integracyjny zako?czy? si? pocz?stunkiem, podczas ktrego osoby uczestnicz?ce w wyje?dzie wraz z beneficjentkami projektu wymieni?y si? wra?eniami i wspomnieniami z przebiegu realizacji projektu systemowego.

Projekt systemowy oparty by? na realizacji poszczeglnych cykli zaj?? szkoleniowo warsztatowych, aby jak najlepiej przygotowa? beneficjentki projektu do uzyskania kluczowych kompetencji zawodowych niezb?dnych na rynku pracy oraz do podj?cia pracy w zawodzie opiekunki dzieci?cej.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej obecnie kontynuuje czwart?, ca?oroczn? edycj? projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Wyjazd integracyjny do Karpacza:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information