Informacja o kolejnych dzia?aniach w projekcie systemowym! PDF Drukuj
czwartek, 01 września 2011 07:35


PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej rozpoczyna kolejny etap zaplanowanych dzia?a? w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Od 12 wrze?nia przez 4 nast?pne dni odb?d? si? szkolenia z zakresu zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradc? zawodowym maj?ce na celu nabycie lub zwi?kszenie kompetencji zawodowych uczestniczek projektu.

Ostatnim etapem projektu systemowego b?dzie wyjazd integracyjny do Warszawy, ktry odb?dzie si? 2 pa?dziernika bie??cego roku. Celem wycieczki jest integracja osb bior?cych udzia? w projekcie. G?wnym punktem wyjazdu b?dzie obejrzenie wystawy Z?oto Srebro Czas 2011 , jest to zaplanowana aktywno?? ?ci?le zwi?zana z realizowanym szkoleniem zawodowym.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information