Szkolenie z Wiza?ystk? PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2010 12:46

W dniach 2 i 4 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs z Wiza?ystk?.

W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw, ktrzy byli podzieleni na dwie grupy po 20 osb.
Kurs sk?ada? si? z dwch cz??ci teoretycznych i z cz??ci praktycznej. Uczestnicy szkolenia zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki kreowania wizerunku;
- zasady elegancji,
- analizy sylwetki,
- zasady kolorw,
- analizy kolorystycznej.

Wszyscy beneficjenci mieli mo?liwo?? zadawania pyta?, mogli rwnie? wykorzysta? zdobyt? wiedz? w ?wiczeniach praktycznych, do udzia?u w ktrych zg?osi?y si? osoby ch?tne.
Uczestnicy projektu wraz z wiza?ystk? mogli, indywidualnie oceni? u wybranych osb typ urody a nast?pnie robi? analiz? kolorystyczn? za pomoc? chust.

Tematyka szkolenia obejmowa?a znaczn? cz??? zagadnie? skierowanych na m??czyzn, obecni na zaj?ciach panowie mogli dowiedzie? si?, jak dobiera? elementy garderoby i jakich b??dw si? wystrzega?.
Ostatnim d?ugo oczekiwanym momentem szczeglnie dla Pa? by?a nauka makija?u. Prowadz?ca szkolenie w ka?dej z grup pokaza?a na jednej z ch?tnych uczestniczek jak powinno si? malowa?, w jakiej kolejno?ci i jakie kosmetyki zastosowa?.

Stylistka szkolenia, pracuj?ca na co dzie? z modelkami, bardzo ch?tnie podzieli?a si? do?wiadczeniem i zdobyt? wiedz?, ktr? uczestniczki i uczestnicy b?d? mogli wykorzysta? w ?yciu codziennym.
Uczestnicy podczas kursu mogli bezp?atnie skorzysta? z posi?kw i przygotowanego transportu.
Zwie?czeniem szkolenia by?o, przekazanie wszystkim beneficjentom materia?w szczeg?owo omwionej tematyki kursu z wiza?ystk?.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information