Kurs pierwszej pomocy PDF Drukuj
poniedziałek, 31 maja 2010 13:07

W ostatnich dniach maja 2010 r. odby? si? w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach szkolenia w podstawow? wiedz? z w/w zakresu zosta?o wyposa?onych 40 uczestniczek i uczestnikw projektu, ktrzy podczas zaj?? zapoznali si? ze schematami post?powania w przypadku wyst?pienia ran, oparze?, zatru?, padaczki, utraty przytomno?ci oraz wielu innych, nag?ych sytuacji.

Wszyscy beneficjenci mieli mo?liwo?? zadawania pyta? oraz indywidualnego uczestniczenia w praktycznym kursie resuscytacji kr??eniowo oddechowej.

Podczas kursu dost?pne by?y trzy fantomy, na ktrych uczestniczki i uczestnicy mogli prze?wiczy? zdobyt? w trakcie szkolenia wiedz? teoretyczn?.

Prowadz?cy szkolenie, pracuj?cy na co dzie? w pogotowiu ratunkowym fachowo podzielili si? zdobytymi przez lata do?wiadczeniami, ktre stanowi? najlepsze ?rd?o przekazywanych informacji.

Uczestnicy podczas kursu mogli bezp?atnie skorzysta? z przygotowanego transportu oraz posi?kw. Zwie?czeniem szkolenia, b?dzie przekazanie beneficjentkom oraz beneficjentom projektu profesjonalnej literatury, szczeg?owo omawiaj?cej tematyk? pierwszej pomocy.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information