Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj
czwartek, 20 września 2018 11:20

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę od 01 października 2018 r. nie przekracza kwoty:
– 1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1056,00 zł. (netto) w przypadku rodziny.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
– bezdomni,
– niepełnosprawni,
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych od 1 października 2018 r.  do 12 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information