PDF Drukuj
poniedziałek, 24 lipca 2017 07:55

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w/w wnioski b?d? wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2017r. w siedzibie GOPS (wnioski sk?adane elektronicznie rwnie? b?dzie mo?na sk?ada? pocz?wszy od 01 sierpnia 2017r.).

Wnioski o 500+ b?d? wydawane i przyjmowane od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 730 do 1530

Wnioski o ?wiadczenia rodzinne oraz o ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego b?d? przyjmowane w poniedzia?ki, wtorki, ?rody, pi?tki od godz. 730 do 1530,w czwartki od godz. 730 do 1200

Dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek) wnioski o powy?sze ?wiadczenia b?d? przyjmowane do godz. 1800

I Wnioski o ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2017/2018

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenie wychowawcze na kolejny okres z?o?y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego oraz wyp?ata tego ?wiadczenia przys?uguj?ca za miesi?c pa?dziernik danego roku nast?puje do dnia 31 pa?dziernika tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenie wychowawcze na kolejny okres z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrze?nia do dnia 30 wrze?nia danego roku, ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego oraz wyp?ata przys?uguj?cego ?wiadczenia wychowawczego nast?puje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenie wychowawcze na dany okres z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1pa?dziernika do dnia 31 pa?dziernika danego roku, ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego oraz wyp?ata przys?uguj?cego ?wiadczenia wychowawczego nast?puje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenie wychowawcze na dany okres z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego oraz wyp?ata przys?uguj?cego ?wiadczenia wychowawczego nast?puje do dnia 31 stycznia nast?pnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenie wychowawcze na dany okres z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia nast?pnego roku, ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego oraz wyp?ata przys?uguj?cego ?wiadczenia wychowawczego nast?puje do ostatniego dnia lutego nast?pnego roku.

II Wnioski o ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego oraz dodatkw do zasi?ku rodzinnego na nowy okres zasi?kowy 2017/2018

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31sierpnia, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? nast?puje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 wrze?nia do dnia 31 pa?dziernika, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? nast?puje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? nast?puje do ostatniego dnia lutego nast?pnego roku.

III Wnioski o ustalenie prawa do ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ?wiadczeniowy 2017/2018

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c pa?dziernik nast?puje do dnia 31 pa?dziernika.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrze?nia do dnia 30 wrze?nia danego roku, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego nast?puje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 pa?dziernika do dnia 31 pa?dziernika danego roku, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego nast?puje do dnia 31 grudnia tego roku

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego nast?puje do dnia 31 stycznia nast?pnego roku

W przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia na nowy okres ?wiadczeniowy z?o?y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia nast?pnego roku, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata przys?uguj?cych ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego nast?puje do ostatniego dnia lutego nast?pnego roku.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej samodzielnie pozyska z organu podatkowego informacje o dochodzie podlegaj?cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych na zasadach okre?lonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz z organu, do ktrego s? op?acane sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne informacje o wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie O?rodka oraz pod numerem tel. (62) 78-14-537, (62) 78-14-525.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/)rodzina-500-plus[?wiadczenie wychowawcze 500 plus]0 Kb
 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information