Do?ywianie PDF Drukuj
piątek, 07 lipca 2017 10:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 04 wrze?nia 2017 roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Do?ywianie b?dzie obejmowa? : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + ma?a bu?ka, ponadto do ka?dego posi?ku dodany b?dzie owoc lub jogurt.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej

od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Do wniosku nale?y do??czy?;

  • za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku,
  • odcinek renty/emerytury za ostatni miesi?c lub za?wiadczenie z ZUS/KRUS,
  • za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego o wysoko?ci dochodu pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci opodatkowanej na zasadach okre?lonych w przepisach o podatku dochodowym od osb fizycznych,
  • za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz p?atniczy na dany rok,
  • za?wiadczenie z zak?adu pracy o dochodach netto za ostatni miesi?c ucznia odbywaj?cego nauk? zawodu.

Informujemy, ?e ?wiadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie O?rodka lub pod nr tel. 62 78 14 525

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information