Do??cz online do Karty Du?ej Rodziny! PDF Drukuj
poniedziałek, 30 listopada 2015 12:03

Firmy i instytucje, ktre chc? do??czy? do programu Karta Du?ej Rodziny mog? zrobi? toszybciej. Wystarczy, ?e wype?ni? i wy?l? deklaracj? online.

Nowy Modu? Obs?ugi Partnera w ramach programu Karta Du?ej Rodziny dost?pny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl u?atwia przyst?pienie do programu. Jak si? zg?osi?? Toproste: wystarczy wype?ni? e-deklaracj?, poprzez wskazanie m.in. jakie zni?ki chce si? zaoferowa?. Pouzgodnieniu warunkw wsp?pracy Minister Pracy i Polityki Spo?ecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotw dzia?aj?cych lokalnie) podpisze z firm? lub instytucj? umow?.

Nowy modu? u?atwi potencjalnym partnerom do??czenie do programu, przyspieszy ca?y proces, a tak?e usprawni prac? jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umw z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzy?ci, takich jak wzrost rozpoznawalno?ci czy te? pozyskanie grupy lojalnych klientw. Swoj? Kart? odebra?o ju? ponad 1,3 mln osb, a prawie 1,5 mln z?o?y?o wnioski o jej wydanie. Wsumie w Polsce jest 3,4 osb w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mog? pos?ugiwa? si? znakiem Tu honorujemy Kart? Du?ej Rodziny w materia?ach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerw Karty Du?ej Rodziny systematycznie ro?nie. W programie uczestniczy ju? ponad 1000 firm i instytucji, ktre oferuj? zni?ki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w ca?ej Polsce.

Do programu do??czyli ju? m.in. sie? PLAY, T-Mobile, ksi?garnie ?wiat Ksi??ki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Cz?onkowie rodzin wielodzietnych mog? tak?e skorzysta? ze zni?ek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Pawe?, a tak?e na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba by? du?? firm? by do nas do??czy? do partnerw Karty Du?ej Rodziny nale?? tak?e m.in. PKS Pi?a, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne Krasnal w Olsztynie.

Karta Du?ej Rodziny przyznawana jest ka?demu cz?onkowi rodziny, tak?e rodzinom zast?pczym irodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do?ywotnio, dzieciom do uko?czenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezp?atnie i bez wzgl?du na dochd.

Deklaracj? mo?na z?o?y? tutaj:https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Załączniki:
Pobierz (folder_kdr_mrpips_www.pdf)folder_kdr_mrpips_www.pdf[ ]895 Kb
Pobierz (KDR_EDEKLARACJA_PARTNERZY.jpg)KDR_EDEKLARACJA_PARTNERZY.jpg[ ]30 Kb
 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information