PDF Drukuj
wtorek, 21 lipca 2015 11:29

Informacja o terminach sk?adania wnioskw o ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego oraz dodatkw do zasi?ku rodzinnego

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e wnioski o ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego oraz dodatkw do zasi?ku rodzinnego na nowy okres zasi?kowy 2015/2016 b?d? wydawane i przyjmowane od 01 wrze?nia 2015r.

Dzia? ?wiadcze? Rodzinnych i Alimentacyjnych pocz?wszy od 01 wrze?nia 2015r. b?dzie wydawa? i przyjmowa? wszystkie wnioski o ?wiadczenia rodzinne oraz ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w:

  • poniedzia?ki od godz. 730 do 1530
  • wtorki od godz. 730 do 1530
  • ?rody od godz. 730 do 1530
  • czwartki od godz. 730 do 1200
  • pi?tki od godz. 730 do 1530

W/w godziny obowi?zywa? b?d? na sta?e

Dnia 30 wrze?nia 2015r. (?roda) wnioski b?d? przyjmowane do godz. 1800

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o ?wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 114) w przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrze?nia 2015r., ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c listopad 2015r. nast?puje do dnia 30 listopada 2015r.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o ?wiadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 114) w przypadku gdy osoba ubiegaj?ca si? o ?wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi?kowy z?o?y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 pa?dziernika 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c listopad 2015r. nast?puje do dnia 31 grudnia 2015r.

Szczeg?owe informacje dotycz?ce wymaganych dokumentw, ktre nale?y do??czy? do wniosku mo?na uzyska? w siedzibie o?rodka, pod numerem tel. (62) 78-14-537 oraz na stronie internetowej www.gops-lekaopatowska.pl (zak?adka BIP)

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information