Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 03 czerwca 2015 11:38

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (+/- 30%)

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

SKLEP SPO?YWCZO-PRZEMYS?OWY

Jadwiga Sk?pska

ul. Radosna 11

63-648 S?upia p/K?pnem

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

82,77 z? (s?ownie: osiemdziesi?t dwa z? 77/100 brutto)

W post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

Oferowana cena brutto za 1 paczk?

Oferowana cena brutto za 40 paczek

Oferowana cena netto za 40 paczek

1

SKLEP SPO?YWCZO-PRZEMYS?OWY

Jadwiga Sk?pska

ul. Radosna 11

63-648 S?upia p/K?pnem

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

82,77 z?

3310,80 z?

3137,20 z?

2

BRATKA-TRAVEL Sp. Z o.o.

ul. Kolista 26/33

54-152 Wroc?aw

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

96,10 z?

3844,00 z?

3620,80 z?

 

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information