Informacja PDF Drukuj
czwartek, 25 września 2014 10:13

JE?ELI JESTE? OSOB? POKRZYWDZON? PRZEST?PSTWEM PAMI?TAJ!

MO?ESZ OTRZYMA? BEZP?ATN? POMOC

Mo?e to by? przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztw rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W ca?ej Polsce dzia?aj? podmioty przede wszystkim organizacje pozarz?dowe, ktre uzyska?y dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezp?atnej pomocy osobom pokrzywdzonym przest?pstwem.

Pami?taj! Je?eli jeste? osob? pokrzywdzon? przest?pstwem i potrzebujesz pomocy, zwr? si? do takiego podmiotu.

Lista adresw wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dy?urw specjalistw, dost?pna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo?ci www.ms.gov.pl w zak?adce: Dzia?alno??/Pokrzywdzeni przest?pstwem oraz na stronie internetowej dla osb pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information