Kurs " ABC aran?acja terenu zielonego" PDF Drukuj
czwartek, 03 października 2013 07:38

W dniach od 17.06.2013 do dnia 27.09.2013 roku odby?y si? zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjenci projektu wzi?li udzia? w 90 godzinach kursu ABC aran?acji terenw zielonych, w tym 30 godzin zaj?? praktycznych na rzecz aran?acji terenu zielonego na terenie gminy.

Tematem przewodnim tegorocznego programu by? kurs ABC aran?acja terenu zielonego. W tym celu uczestniczki projektu wzi??y udzia? w zaj?ciach teoretyczno praktycznych przygotowuj?cych do podj?cia pracy w charakterze projektowania ogrodw. Efektem zaj?? praktycznych by?o przygotowanie projektu aran?acji terenu zielonego a nast?pnie zagospodarowanie 180 m2 placu, przy Urz?dzie Gminy w ??ce Opatowskiej. Dzi?ki zaanga?owaniu uczestnikw projektu, wykonany przez Beneficjentw skwerek sta? si? wizytwk? gminy.

Ostatnim etapem projektu b?dzie warsztat doradztwa zawodowego, zaj?cia b?d? trwa?y od 07.10.2013 - 09.10.2013r. Program zaj?? b?dzie obejmowa?; diagnoz? w?asnego potencja?u zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsi?biorczo?? itp.

Kurs ABC aran?acja terenu zielonego :

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information