Wyjazd integracyjny do Karpacza PDF Drukuj
poniedziałek, 16 września 2013 07:14

W dniach 7 -8 wrze?nia 2013 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby? si? dwudniowy wyjazd integracyjny do Karpacza, w ktrym uczestniczyli beneficjenci projektu wraz z przedstawicielami GOPS. Celem wycieczki by?a integracja wszystkich uczestnikw wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

Pierwszym punktem wyjazdu by?o obejrzenie ?wi?tyni Wang, nast?pnie wjazd wyci?giem krzese?kowym na Kop? oraz spacer na ?nie?k?. Po powrocie z gr beneficjenci mieli mo?liwo?? zrelaksowania si? na kompleksowych basenach (basen p?ywacki, basen do ?wicze? w wodzie, basen z gor?ca i zimna wod?, basen ze sztuczn? fal?) oraz w saunie lub na si?owni.

Podczas drugiego dnia wyjazdu tj. 8 wrze?nia beneficjenci pod opiek? przewodnika odwiedzili najciekawsze miejsca Kowar. Podczas zwiedzania uczestnicy wyjazdu obejrzeli Park Miniatur w Kowarach oraz Sztolnie, ktra stanowi?a bardzo ciekawy punkt wycieczki.

Wyjazd integracyjny zako?czy? si? pocz?stunkiem, podczas ktrego osoby uczestnicz?ce w wyje?dzie wraz z beneficjentami projektu wymieni?y si? wra?eniami i wspomnieniami z przebiegu realizacji projektu systemowego.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej obecnie kontynuuje pi?t?, ca?oroczn? edycj? projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Wyjazd integracyjny do Karpacza:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information