Zaj?cia rozpocz?te PDF Drukuj
piątek, 26 kwietnia 2013 06:45

W dniu 24 kwietnia 2013 Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przy wsp?pracy z firm? szkoleniow? Global Training Centre rozpocz?? realizacj? zadania aktywna integracja w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Do pierwszych realizowanych zaj?? nale?a? warsztat kompetencji psychospo?ecznych, ktry b?dzie kontynuowany w kolejnych dniach w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Zaj?cia maj? na celu rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych, efektywna komunikacja, zwalczanie stresu, rozwi?zywanie konfliktw i budowanie poczucia w?asnej warto?ci.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? warsztaty stylizacji i wiza?u, ktre odb?d? si? w dniach 20 i 21 maja 2013r.

Warsztat kompetencji psychospo?ecznych:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information