Wynik rekrutacji! PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2013 07:09

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? siedmiu osb w tym 5 kobiet i 2 m??czyzn z terenu gminy ??ka Opatowska.

W ramach projektu odb?d? si? nast?puj?ce zaj?cia szkoleniowo warsztatowe:

- warsztat kompetencji psychospo?ecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat stylizacji i wiza?u,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs komputerowy,

- kurs zawodowy ABC projektowania terenw zielonych.

Narz?dziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, ktry obejmuje wspieranie zdolno?ci do podj?cia zatrudnienia.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information