GOPS Łęka Opatowska
Do?ywianie PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 13:47

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 02 stycznia 2017 roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Do?ywianie b?dzie obejmowa? : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + ma?a bu?ka, ponadto do ka?dego posi?ku dodany b?dzie owoc lub jogurt.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej

od dnia 05 grudnia 2016 r.


Do wniosku nale?y do??czy?;

  • za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku,
  • odcinek renty/emerytury za ostatni miesi?c lub za?wiadczenie z ZUS/KRUS,
  • za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego o wysoko?ci dochodu pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci opodatkowanej na zasadach okre?lonych w przepisach o podatku dochodowym od osb fizycznych,
  • za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz p?atniczy na dany rok,
  • za?wiadczenie z zak?adu pracy o dochodach netto za ostatni miesi?c ucznia odbywaj?cego nauk? zawodu.

Informujemy, ?e ?wiadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie O?rodka lub pod nr tel. 62 78 14 525

 
Zmiana organizacji czasu pracy PDF Drukuj
poniedziałek, 06 kwietnia 2020 11:47

K O M U  N I K A T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łęce Opatowskiej

Mając na względzie  wprowadzony od dnia 14 marca 2020 r na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego  w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej od dnia 06 kwietnia 2020 r wprowadza się zmianę organizacji i systemu pracy do odwołania stosując następujące zasady :

1)    Pracownicy  świadczą pracę  w dotychczasowych godzinach czasu pracy GOPS w Łęce Opatowskiej  z uwzględnieniem zmian zawartych w punkcie 2 komunikatu.

2)    Bezpośrednia czyli  osobista  obsługa interesantów w siedzibie GOPS w zakresie zadań niezbędnych, w sytuacjach nadzwyczajnych w celu  świadczenia pomocy zapewniona będzie  mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska  :

Od poniedziałku  do czwartku w godzinach od  9.00 do 15.00

Piątek: w godzinach od  8.00 do 13.00

3)    Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska we wszystkich sprawach prowadzonych przez GOPS w Łęce Opatowskiej mogą bez ograniczeń  kontaktować się z pracownikami w dotychczasowych godzinach pracy Ośrodka  telefonicznie i mailowo, przesyłać korespondencję tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

4)    Wprowadzono pracę  zdalną w związku z czym w siedzibie ośrodka   ustalono dyżury pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Kierownik GOPS

Lucyna Kasprzak

 
Wynik rekrutacji! PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2013 07:09

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? siedmiu osb w tym 5 kobiet i 2 m??czyzn z terenu gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
Aktywny pa?dziernik PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:26

Pocz?tek pa?dziernika okaza? si? za spraw? projektu W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bardzo aktywnym czasem dla osb starszych z terenu gminy ??ka Opatowska. W dniu 28 wrze?nia w sali Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej odby?y si? zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem tj. Pani? Jolant? Rojewsk?-Twardowsk?. Podczas wyk?adw zosta?y poruszane kwestie dotycz?ce osb starszych m.in. czasu wolnego, prawid?owego od?ywiania, ?wiczenia umys?u, rekreacji oraz psychospo?ecznych aspektw ?ycia w/w grupy osb.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 08:16

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta 2017.doc)Oferta[ ]39 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 43

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information