GOPS Łęka Opatowska
Warsztat stylizacji i wiza?u PDF Drukuj
czwartek, 23 maja 2013 13:58

Kolejnym etapem projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego by?y warsztaty stylizacji i wiza?u, ktre odby?y si? 20 i 21 maja 2013 roku.

Więcej…
 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 11:26

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

SP?DZIELNIA SOCJALNA JA?MIN

UL. KATOWICKA 10, S?UPIA POD K?PNEM,

63-604 BARANW

Więcej…
 
Kolejny etap za Nami PDF Drukuj
piątek, 20 listopada 2009 15:11

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z powodzeniem zrealizowa? kolejne etapy projektu konkursowego pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Na prze?omie pa?dziernika i listopada beneficjenci ostateczni mieli mo?liwo?? uczestniczenia w cyklu szkole? z informatykiem oraz dietetykiem.

Więcej…
 
Infolinia dla osób w kryzysie PDF Drukuj
czwartek, 07 maja 2020 14:40

 
Zaj?cia rozpocz?te PDF Drukuj
piątek, 26 kwietnia 2013 06:45

W dniu 24 kwietnia 2013 Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przy wsp?pracy z firm? szkoleniow? Global Training Centre rozpocz?? realizacj? zadania aktywna integracja w ramach tegorocznej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Do pierwszych realizowanych zaj?? nale?a? warsztat kompetencji psychospo?ecznych, ktry b?dzie kontynuowany w kolejnych dniach w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Zaj?cia maj? na celu rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych, efektywna komunikacja, zwalczanie stresu, rozwi?zywanie konfliktw i budowanie poczucia w?asnej warto?ci.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? warsztaty stylizacji i wiza?u, ktre odb?d? si? w dniach 20 i 21 maja 2013r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 43

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information