GOPS Łęka Opatowska
Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca PDF Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 12:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e w marcu 2010 roku zosta? rozstrzygni?ty konkurs, w wyniku ktrego do realizacji zosta? zakwalifikowany projekt pod nazw? Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu pomoc? zostanie obj?tych 40 kobiet i m??czyzn, zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska. Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:

  • - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (10 h)
  • - Zaj?cia szkoleniowe i warsztatowe dot. gier logicznych (3h wyk?adu + 2h zaj?? praktycznych)
  • - Wyjazd do ?rody Wielkopolskiej wype?niony zabiegami maj?cymi wp?yw na zdrowie i urod? (2 dniowy pobyt)
  • - Wyk?ad z wiza?ystk? (2 wyk?ady po 4h dla 20 osobowych grup)

Więcej…
 
Kurs komputerowy PDF Drukuj
piątek, 12 lipca 2013 10:39

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 8 lipca 2013 roku rozpocz??y si? kolejne szkolenia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Infolinia dla osób doświadczających przemocy PDF Drukuj
czwartek, 07 maja 2020 14:52

 

 
WAKACJE - LATO 2017 PDF Drukuj
środa, 26 lipca 2017 13:33

Jak co roku grupa dzieci z Gminy ??ka Opatowska rozpocz??a swj letni wypoczynek, ktry trwa? b?dzie od 22 lipca do 31 lipca 2017r. Wyjazd zorganizowany zosta? przy wsp?pracy z Towarzystwem Nasze Szwederowo z Bydgoszczy, cz??ciowo p?atny przez rodzicw dzieci uczestnicz?cych w kolonii. Grupa licz?ca 19 osb wyjecha?a do Jaros?awca, to otoczona lasami malownicza miejscowo?? w wojewdztwie zachodniopomorskim, na ?rodkowym Wybrze?u, mog?ca pochwali? si? najczystszymi wodami w regionie. Na uczestnikw kolonii czeka wiele atrakcji mi?dzy innymi: ca?odobowa wycieczka do S?owia?skiego Parku Narodowego Czo?pino Smo?dzino, Zesp? Latarni Marskich, w drodze powrotnej zwiedzanie Ustki, wycieczka edukacyjna do Dar?owa i Dar?wka, rejs statkiem po Ba?tyku, zaj?cia kulturalno -o?wiatowe, turnieje sportowe, wieczory artystyczne, ogniska, k?piel na pla?y strze?onej, i wiele innych atrakcji. Wszystkim dzieciom ?yczymy spokojnego i mi?ego wypoczynku.

 
Spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 03 grudnia 2009 11:02

W dniu 27 listopada 2009 mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt konkursowy pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 43

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information