GOPS Łęka Opatowska
Pro?ba o pomoc PDF Drukuj
wtorek, 06 lipca 2010 09:54


Więcej…
 
Ucze? Na Wsi PDF Drukuj
czwartek, 18 marca 2010 12:40

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej ponownie przyst?pi? do realizacji programu Ucze? na Wsi pomoc w zdobywaniu wykszta?cenia przez osoby niepe?nosprawne zamieszkuj?ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W gminie ??ka Opatowska umow? na realizacj? programu zosta?o obj?tych 31 uczniw, w tym 14 uczniw ze szk? podstawowych, 6 uczniw gimnazjum oraz 11 uczniw ze szk? ponadgimnazjalnych.
Na realizacj? programu na rok 2009/2010 Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych przekaza? gminie kwot? 71.850,00 z?. Program ten obowi?zuje od 1 wrze?nia 2009r do 25 czerwca 2010r.
Celem programu jest wyrwnanie szans w zdobywaniu wykszta?cenia uczniw, b?d?cych osobami niepe?nosprawnymi oraz zamieszkuj?cymi gmin? ??ka Opatowska.
O dofinansowanie kosztw nauki w ramach programu mog? ubiega? si? osoby, ktre:
1) posiadaj? wa?ne orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci,
2) pobieraj? nauk? w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szko?y ponadgimnazjalnej (z wy??czeniem
szko?y policealnej),
3) posiadaj? sta?e zameldowanie na terenie gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 następna > ostatnia >>

Strona 43 z 43

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information