POKL 7.1.1


Rekrutacja do udzia?u w projekcie systemowym! PDF Drukuj
wtorek, 05 lutego 2013 01:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej przyst?pi? do realizacji kolejnej edycji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Dzia?anie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Podzia?anie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Więcej…
 
Spotkanie promocyjne - podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
poniedziałek, 26 listopada 2012 10:06

23 listopada 2012 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt systemowy Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Spotkanie zainaugurowa? Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska, ktra przywita?a zaproszonych go?ci oraz tegoroczne uczestniczki projektu. Nast?pnie g?os zabra?a Magdalena Knyt Walas, przedstawicielka firmy Global Training Centre, ktra wsp?pracowa?a z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w realizacji bloku szkoleniowo warsztatowego.

Więcej…
 
Ostatni etap szkole? za Nami! PDF Drukuj
wtorek, 30 października 2012 13:53

W miesi?cu pa?dzierniku 2012 roku odby?y si? ostatnie zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjentki projektu odby?y praktyki zawodowe w wymiarze 30 godzin w przedszkolu w Opatowie i ??obku w K?pnie, gdzie mog?y wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczna podczas zaj?? praktycznych.

Więcej…
 
Wyjazd integracyjny do Karpacza PDF Drukuj
wtorek, 18 września 2012 06:51

W dniach 15 -16 wrze?nia 2012 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby? si? dwudniowy wyjazd integracyjny do Karpacza, w ktrym uczestniczy?y beneficjentki projektu wraz z przedstawicielami GOPS. Celem wycieczki by?a integracja wszystkich uczestnikw wyjazdu oraz aktywne uczestnictwo w sferze kultury i turystyki.

Więcej…
 
Dalszy etap projektu PDF Drukuj
piątek, 17 sierpnia 2012 07:37

W dniach 16, 17, 18 lipca 2012 r. Beneficjentki Ostateczne projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bra?y udzia? w szkoleniu ABC zarz?dzania bud?etem domowym.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information