Spotkanie promocyjno - podsumowuj?ce PDF Drukuj
piątek, 04 grudnia 2009 09:54

Koniec listopada przynis? ze sob? uroczyste zako?czenie pierwszego roku realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Spotkanie rozpocz??o si? uroczystym przywitaniem zaproszonych go?ci oraz uczestniczek projektu. Kolejnym etapem by?o przedstawienie zdj?? powsta?ych podczas realizacji poszczeglnych dzia?a? projektu oraz prezentacji multimedialnej, ktra zdradza?a szczeg?y ca?ego przedsi?wzi?cia. Kierownik GOPS Aniela Lipi?ska wr?czy?a uczestniczkom projektu za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia Opiekun osb starszych, ktre b?d? przydatne w dalszej drodze zawodowej beneficjentek. Spotkanie zako?czy?o si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymienia?y si? towarzysz?cymi wra?eniami i wspomnieniami.

Spotkanie promocyjno - podsumowuj?ce (FOTO):

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information