Zako?czony pierwszy etap realizacji projektu systemowego PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z sukcesem zako?czy? pierwszy etap realizacji projektu systemowego wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska. Beneficjentki projektu zosta?y zapoznane z podstawow? wiedz? na temat opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepe?nosprawnymi. Cykl szkole? teoretycznych zako?czy? si? warsztatami w Domu Pomocy Spo?ecznej w Marsza?kach oraz w Domu Pomocy Spo?ecznej w Koch?owach, podczas ktrych uczestniczki sprawowa?y bezpo?redni? opiek? nad mieszka?cami.

Beneficjentki przed odbyciem praktyk zosta?y poddane badaniom medycyny pracy oraz wyposa?one w odzie? (fartuch i obuwie). Po zako?czeniu pierwszego etapu realizacji projektu, wszystkie uczestniczki uzyska?y za?wiadczenia o przebyciu szkolenia, co b?dzie stanowi? dowd na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Od wrze?nia br. rozpocznie si? drugi etap realizacji projektu, w ktrym zostanie przeprowadzone szkolenie z doradc? zawodowym, maj?ce na celu u?atwienie w poruszaniu si? po rynku pracy. Sprawdzenie zdobytych umiej?tno?ci nast?pi w ostatnim etapie realizacji projektu, podczas ktrego beneficjentki wraz z lokalnymi opiekunkami zatrudnionymi w GOPS sprawowa? b?d? piecz? nad mieszka?cami naszej gminy.

Zaj?cia szkoleniowe oraz praktyka w DPS:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information