Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
wtorek, 19 maja 2015 10:24

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamwienia publicznego o warto?ci nieprzekraczaj?cej rwnowarto?ci 30.000 euro

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest przygotowanie i dostawa paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (liczba ta mo?e ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta - paczka.doc)Oferta[ ]52 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
Kolonie letnie 2015 - W?adys?awowo PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:47

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej we wsp?pracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udzia?u w koloniach letnich dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne kolonie (10-dniowy turnus) odb?d? si? we W?adys?awowie. Koszt wyjazdu to 649 z?/osoba. Dok?adny termin wyjazdu zostanie ustalony po zebraniu pe?nej listy uczestnikw.

W ramach programu przewidziane s? nast?puj?ce atrakcje:
- ca?odniowa wycieczka do S?owi?skiego Parku Narodowego: Czo?pino, Smo?dzino, spacer po wydmach,
- ca?odniowa wycieczka do Trjmiasta: zwiedzanie ZOO w Oliwie, wst?p do Katedry Oliwskiej wraz z wys?uchaniem koncertu organowego, zwiedzanie gda?skiej starwki, spacer po molo w Gdyni Or?owo, wst?p na Dar Pomorza,
- rejs statkiem po Ba?tyku,
- k?piele i pla?owanie na pla?y strze?onej,
- zaj?cia i turnieje sportowe wraz z Olimpiad? Sportow?, quizy i konkursy wiedzy,
- dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne,
- realizacja pe?nego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

Zg?oszenia przyjmujemy do 15 maja 2015r.

 
Zawiadomienie o zako?czeniu post?powania PDF Drukuj
poniedziałek, 19 stycznia 2015 14:10

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 26.01.2015 r. do 26.06.2015 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-US?UGOWA

DARIUSZ RADZISZEWSKI

63-500 OSTRZESZW UL. GEN. SIKORSKIEGO 19

Więcej…
 
PDF Drukuj
czwartek, 15 stycznia 2015 14:08

Zapraszamy do udzia?u w konkursie: NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZICW DZIECI Z NIEPE?NOSPRAWNO?CIAMI" kierowanym do samorz?dw, jednostek publicznych i przedsi?biorcw. To konkurs mocno spo?eczny, niekomercyjny, promuj?cy wspieranie przez samorz?dy i firmy rodzicw dzieci niepe?nosprawnych.

Wszystkie niezb?dne informacje dotycz?ce konkursu (instrukcja, regulamin, terminy) znajdziecie Pa?stwo pod linkiem:

http://www.pomocdlarodzicow.pl/689-oglaszamy-konkurs

 

Załączniki:
Pobierz (Ogloszenie_konkursowe.doc)Tre?? og?oszenia[ ]528 Kb
 
Nowa oferta zimowiska PDF Drukuj
czwartek, 15 stycznia 2015 12:46

ZIMOWISKO 2015

Organizatorem zimowiska jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzib?: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Tel./fax: 22 629 32 90
Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium
Nr: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319

 1. Zimowiska organizowane b?d? terminie 16.02.2015 do 25.02.2015 w nast?puj?cych o?rodkach:

  a) "POD OKRAJEM" - Jarkowice

  b) "SKALNY BRZEG" - Czarna Gra

 2. Op?ata 400,00 z?
 3. Turnus 10 dniowy (9 noclegw)
 4. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat (najstarszy 1999 rocznik)
 5. Aktualne za?wiadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pe?nym zakresie przynajmniej jednego z rodzicw (je?eli dziecko ma inne nazwisko ni? rodzic prosz? o z?o?enie pisemnego wyja?nienia)
 6. Wype?niony nowy wzr karty kolonijnej ( z o?wiadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celw opieki zdrowotnej) prosz? przekaza? do biura ZZR Samoobrona + za?wiadczenie z KRUS.
 7. Wyjazd z Poznania - dworzec g?wny PKP. Szczeg?y po zakwalifikowaniu dziecka.
 8. Istnieje mo?liwo?? zakwalifikowania dziecka spoza KRUS-u po uprzedniej rozmowie z organizatorem.

Zg?oszenia telefoniczne o ka?dej porze doby przyjmuje Przewodnicz?cy Wielkopolskiej Samoobrony: Jzef Juszkiewicz.

Kontakt: 614278051, komrkowe: 501702266, 663965834, 783235782 oraz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Apel PDF Drukuj
wtorek, 13 stycznia 2015 12:58

Załączniki:
Pobierz (Dominik Oko? - ulotka.pdf)Apel[ ]377 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information