Zapytanie ofertowe - paczki PDF Drukuj
wtorek, 14 czerwca 2016 00:00

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamwienia publicznego o warto?ci nieprzekraczaj?cej rwnowarto?ci 30.000 euro

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest przygotowanie i dostawa paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (liczba ta mo?e ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%)

Więcej…
 
Informacja o zmienie dot. wyjazdu PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 10:25

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e nast?pi?a zmiana planowanego terminu wyjazdu na kolonie oraz kosztu wyjazdu. Aktualny termin wyjazdu to 25 czerwca 2016 do 04 lipca 2016. Planowany koszt wyjazdu to 600,00 z?.

 
Zapytanie ofertowe - do?ywianie PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Więcej…
 
Kolonie letnie 2016 - USTRONIE MORSKIE PDF Drukuj
poniedziałek, 16 maja 2016 09:31

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej we wsp?pracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udzia?u w koloniach letnich dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne kolonie (10-dniowy turnus) odb?d? si? w Ustroniu Morskim. Koszt wyjazdu to 579 z?/osoba. Dok?adny termin wyjazdu: 11-20.08.2016 r.

W ramach programu przewidziane s? nast?puj?ce atrakcje:

- ca?odniowa wycieczka edukacyjna do Woli?skiego Parku Narodowego - zwiedzanie wyspy Wolin i Mi?dzyzdrojw, wst?p do Muzeum Przyrodniczego i Zagrody ?ubrw,
- ca?odniowa wycieczka do Ko?obrzegu: spacer po Starwce z Ratuszem Miejskim, spacer po molo, Port Morski, Muzeum Or??a Polskiego,
- wycieczka do Aquaparku w Ustroniu,
- rejs promem w ?winouj?ciu,
- k?piele i pla?owanie na pla?y strze?onej,
- zaj?cia i turnieje sportowe wraz z Olimpiad? Sportow?, quizy i konkursy wiedzy,
- dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne,
- realizacja pe?nego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

Zg?oszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 r.

 
500 plus PDF Drukuj
czwartek, 10 marca 2016 14:25

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e z dniem 01 kwietnia 2016 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wnioskw na ?wiadczenie wychowawcze tzw. 500 plus. Wnioski przyjmowane b?d? w siedzibie GOPS ??ka Opatowska w godzinach 7.00 15.30. Na potrzeby realizacji programu, w ka?dy poniedzia?ek miesi?ca kwietnia 2016 roku tj. w dniach 04, 11, 18 oraz 25 O?rodek czynny b?dzie w godz. 7.00 18.00. Ponadto, by u?atwi? osobom pracuj?cym zawodowo za?atwienie sprawy, GOPS ??ka Opatowska czynny b?dzie rwnie? w dniach 16 17.04.2016 roku tj. sobota i niedziela w godzinach 9.00 13.00.

Ponadto informujemy, ?e wnioski ktre zostan? z?o?one zarwno w mc-u maju 2016 roku i czerwcu 2016 roku zostan? wyp?acone z wyrwnaniem od mc-a kwietnia 2016 roku.

Wnioski wraz z o?wiadczeniami oraz niezb?dnymi informacjami dot. programu dost?pne s? w siedzibie o?rodka oraz na stronie internetowej pod adresem www.gops-lekaopatowska.pl

 
500 + PDF Drukuj
czwartek, 25 lutego 2016 13:51

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie programu "Rodzina 500 plus", ktry stanowi wsparcie dla rodzin z dzie?mi w za??czeniu przedstawiamy zbir szczeg?owych informacji dot. programu.

Załączniki:
Pobierz (informator_.pdf)Informator[ ]1895 Kb
Pobierz (informator_rodzina_.pdf)Informator rodzina[ ]227 Kb
Pobierz (wniosek_500.pdf)wniosek[ ]145 Kb
Pobierz (Wyja?nienia pomy?ek pisarskich we wniosku-1.doc)Wyja?nienia pomy?ek pisarskich we wniosku-1.doc[ ]27 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 32

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information