Informacja dot. kart parkingowych PDF Drukuj
środa, 03 czerwca 2015 12:51

Powiatowy Zesp? ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w K?pnie informuje, i? od dnia 01 lipca 2015 roku strac? wa?no?? karty parkingowe wydane przez Wydzia? Komunikacji. W za??czeniu przekazujemy materia? dotycz?cy trybu wydawania kart parkingowych.

Załączniki:
Pobierz (1.pdf)Materia?y[ ]1515 Kb
 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 03 czerwca 2015 11:38

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (+/- 30%)

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

SKLEP SPO?YWCZO-PRZEMYS?OWY

Jadwiga Sk?pska

ul. Radosna 11

63-648 S?upia p/K?pnem

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - do?ywianie PDF Drukuj
piątek, 22 maja 2015 11:41

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.09.2015 r. do 31.12.2015 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta 2015 2016.doc)Oferta[ ]39 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
wtorek, 19 maja 2015 10:24

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamwienia publicznego o warto?ci nieprzekraczaj?cej rwnowarto?ci 30.000 euro

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest przygotowanie i dostawa paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (liczba ta mo?e ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta - paczka.doc)Oferta[ ]52 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
Kolonie letnie 2015 - W?adys?awowo PDF Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:47

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej we wsp?pracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udzia?u w koloniach letnich dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne kolonie (10-dniowy turnus) odb?d? si? we W?adys?awowie. Koszt wyjazdu to 649 z?/osoba. Dok?adny termin wyjazdu zostanie ustalony po zebraniu pe?nej listy uczestnikw.

W ramach programu przewidziane s? nast?puj?ce atrakcje:
- ca?odniowa wycieczka do S?owi?skiego Parku Narodowego: Czo?pino, Smo?dzino, spacer po wydmach,
- ca?odniowa wycieczka do Trjmiasta: zwiedzanie ZOO w Oliwie, wst?p do Katedry Oliwskiej wraz z wys?uchaniem koncertu organowego, zwiedzanie gda?skiej starwki, spacer po molo w Gdyni Or?owo, wst?p na Dar Pomorza,
- rejs statkiem po Ba?tyku,
- k?piele i pla?owanie na pla?y strze?onej,
- zaj?cia i turnieje sportowe wraz z Olimpiad? Sportow?, quizy i konkursy wiedzy,
- dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne,
- realizacja pe?nego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

Zg?oszenia przyjmujemy do 15 maja 2015r.

 
Zawiadomienie o zako?czeniu post?powania PDF Drukuj
poniedziałek, 19 stycznia 2015 14:10

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 26.01.2015 r. do 26.06.2015 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-US?UGOWA

DARIUSZ RADZISZEWSKI

63-500 OSTRZESZW UL. GEN. SIKORSKIEGO 19

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information