Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 23 listopada 2015 12:39

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 04.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta 2016.doc)Oferta[ ]39 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
Stypendium szkolne PDF Drukuj
czwartek, 20 sierpnia 2015 09:37

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 01 wrze?nia do 15 wrze?nia 2015 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego osb
z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 01 wrze?nia 2015 r. w siedzibie GOPS
w ??ce Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 11 sierpnia 2015 09:37

Zarz?dzenie Nr 2 /2015 Kierownika Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z dnia 27 Lipca 2015r. sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracownikw Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym ( T. j. Dz.U. z dnia 2013r. poz. 594 ze zm.) w zwi?zku z art. 130 2 i art. 1519ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy ( T. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.):

1

Ustalam dla pracownikw Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej dni wolne od pracy w 2015r.

  • jeden dzie? w terminie zaproponowanym przez pracownika w okresie od 03 sierpnia 2015r. do 28 sierpnia 2015r. po uzgodnieniu z Kierownikiem O?rodka Pomocy Spo?ecznej - w zamian za 15 sierpnia 2015r.
  • 24 grudnia 2015r. ( czwartek ) w zamian za ?wi?to 26 grudnia 2015r.

2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy og?osze? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 
DOPALACZE PDF Drukuj
środa, 22 lipca 2015 08:05

Gdzie szuka? pomocy?

800060800 Infolinia G?wnego Inspektora Sanitarnego

116111 Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y

800100100 Telefon dla rodzicw i nauczycieli w sprawach bezpiecze?stwa dzieci

800121212 Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 Numer alarmowy obowi?zuj?cy na terenie ca?ej Unii Europejskiej

 
PDF Drukuj
wtorek, 21 lipca 2015 11:29

Informacja o terminach sk?adania wnioskw o ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego oraz dodatkw do zasi?ku rodzinnego

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e wnioski o ustalenie prawa do zasi?ku rodzinnego oraz dodatkw do zasi?ku rodzinnego na nowy okres zasi?kowy 2015/2016 b?d? wydawane i przyjmowane od 01 wrze?nia 2015r.

Więcej…
 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 10 czerwca 2015 11:08

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-US?UGOWA

DARIUSZ RADZIKOWSKI

63-500 OSTRZESZW UL. GEN. SIKORSKIEGO 19

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information