PDF Drukuj
wtorek, 05 września 2017 10:36

Informacja dot. fundacji ?wietlik

Załączniki:
Pobierz (Fundacja ?wietlik - informacje.pdf)Fundacja ?wietlik - informacje.pdf[ ]218 Kb
 
Informacja o stypendiach PDF Drukuj
czwartek, 31 sierpnia 2017 14:05

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 01 wrze?nia 2017 do 15 wrze?nia 2017 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego dla osb
z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 01 wrze?nia 2017 r. w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej.

Miesi?czna wysoko?? dochodu netto na osob? wrodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? ostypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? kwota 514 z?.

Więcej…
 
WAKACJE - LATO 2017 PDF Drukuj
środa, 26 lipca 2017 13:33

Jak co roku grupa dzieci z Gminy ??ka Opatowska rozpocz??a swj letni wypoczynek, ktry trwa? b?dzie od 22 lipca do 31 lipca 2017r. Wyjazd zorganizowany zosta? przy wsp?pracy z Towarzystwem Nasze Szwederowo z Bydgoszczy, cz??ciowo p?atny przez rodzicw dzieci uczestnicz?cych w kolonii. Grupa licz?ca 19 osb wyjecha?a do Jaros?awca, to otoczona lasami malownicza miejscowo?? w wojewdztwie zachodniopomorskim, na ?rodkowym Wybrze?u, mog?ca pochwali? si? najczystszymi wodami w regionie. Na uczestnikw kolonii czeka wiele atrakcji mi?dzy innymi: ca?odobowa wycieczka do S?owia?skiego Parku Narodowego Czo?pino Smo?dzino, Zesp? Latarni Marskich, w drodze powrotnej zwiedzanie Ustki, wycieczka edukacyjna do Dar?owa i Dar?wka, rejs statkiem po Ba?tyku, zaj?cia kulturalno -o?wiatowe, turnieje sportowe, wieczory artystyczne, ogniska, k?piel na pla?y strze?onej, i wiele innych atrakcji. Wszystkim dzieciom ?yczymy spokojnego i mi?ego wypoczynku.

 
Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
poniedziałek, 24 lipca 2017 09:44

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamwienia.

SP?DZIELNIA SOCJALNA JA?MIN

UL. KATOWICKA 10, S?UPIA POD K?PNEM,

63-604 BARANW

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 24 lipca 2017 07:55

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w/w wnioski b?d? wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2017r. w siedzibie GOPS (wnioski sk?adane elektronicznie rwnie? b?dzie mo?na sk?ada? pocz?wszy od 01 sierpnia 2017r.).

Wnioski o 500+ b?d? wydawane i przyjmowane od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 730 do 1530

Wnioski o ?wiadczenia rodzinne oraz o ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego b?d? przyjmowane w poniedzia?ki, wtorki, ?rody, pi?tki od godz. 730 do 1530,w czwartki od godz. 730 do 1200

Dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek) wnioski o powy?sze ?wiadczenia b?d? przyjmowane do godz. 1800

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/)rodzina-500-plus[?wiadczenie wychowawcze 500 plus]0 Kb
Więcej…
 
Do?ywianie PDF Drukuj
piątek, 07 lipca 2017 10:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 04 wrze?nia 2017 roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Do?ywianie b?dzie obejmowa? : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + ma?a bu?ka, ponadto do ka?dego posi?ku dodany b?dzie owoc lub jogurt.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej

od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 35

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information