"Za ?yciem" PDF Drukuj
wtorek, 10 stycznia 2017 12:50

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e z dniem 01.01.2017r. wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ci??y i rodzin Za ?yciem (Dz.U. z 2016r., poz. 1860). Poni?ej informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej o jednorazowym ?wiadczeniu w wysoko?ci 4000z? z tytu?u urodzenia si? dziecka,
u ktrego zdiagnozowano ci??kie i nieodwracalne upo?ledzenie albo nieuleczaln? chorob? zagra?aj?c? ?yciu, ktre powsta?y w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator--zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
piątek, 16 grudnia 2016 11:26

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

SP?DZIELNIA SOCJALNA JA?MIN

UL. KATOWICKA 10, S?UPIA POD K?PNEM,

63-604 BARANW

Więcej…
 
Do?ywianie PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 13:47

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 02 stycznia 2017 roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Do?ywianie b?dzie obejmowa? : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + ma?a bu?ka, ponadto do ka?dego posi?ku dodany b?dzie owoc lub jogurt.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej

od dnia 05 grudnia 2016 r.


Do wniosku nale?y do??czy?;

  • za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku,
  • odcinek renty/emerytury za ostatni miesi?c lub za?wiadczenie z ZUS/KRUS,
  • za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego o wysoko?ci dochodu pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci opodatkowanej na zasadach okre?lonych w przepisach o podatku dochodowym od osb fizycznych,
  • za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych za dany rok, lub nakaz p?atniczy na dany rok,
  • za?wiadczenie z zak?adu pracy o dochodach netto za ostatni miesi?c ucznia odbywaj?cego nauk? zawodu.

Informujemy, ?e ?wiadczenie wychowawcze (tzw. 500+) niewliczane jest do dochodu rodziny.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie O?rodka lub pod nr tel. 62 78 14 525

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 08:16

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta 2017.doc)Oferta[ ]39 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24 - paczki u.doc)O?wiadczenie[ ]35 Kb
Więcej…
 
Zimowisko PDF Drukuj
piątek, 02 grudnia 2016 13:12

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej we wsp?pracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udzia?u w zimowisku dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne zimowisko (10-dniowy turnus) odb?dzie si? w Tleniu. Koszt wyjazdu to 400 z?/osoba. Dok?adny termin wyjazdu: 01.02.2017 - 10.02.2017. Zg?oszenia przyjmujemy do 20.12.2016 (z uwagi na ograniczon? liczb? miejsc decyduje kolejno?? zg?osze?).

W ramach pobytu zagwarantowane jest:

- zakwaterowanie w pokojach i 4 posi?ki w ci?gu dnia,

- atrakcje i wycieczki w ramach programu: zwiedzanie Zamku Krzy?ackiego w Kwidzynie oraz wst?p do stadniny koni w Mi?osnej, wyjazd do Grudzi?dza na baseny solankowe Geotermia Grudzi?dz, wycieczka autokarowa do Parku Wodnego w ?wieciu (k?piel w nowopowsta?ym kompleksie basenw), wej?cie na kompleks basenw w Evita, ognisko z kie?baskami, nauka jazdy na ?y?wach, dyskoteka i karaoke,

- realizacja programu artystyczno - plastycznego,

- realizacja programu sportowego w tym zaj?? z sztuk walki pod okiem mistrza w zapasach,

- korzystanie z pe?nej infrastruktury (w tym lodowiska) i sprz?tu sportowego (sanki, ?y?wy) na obiekcie oraz na hali sportowej w Osiu,

- ubezpieczenie NNW uczestnikw.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

 
Wynik zapytania ofertowego - paczki PDF Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 12:21

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (+/- 30%)

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRM? HANDLOWO-US?UGOW?

Zofia Kucharska

ul. Szkolna 6

63-645 ??ka Opatowska

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 33

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information