Wynik zapytania ofertowego - paczki PDF Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 12:21

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (+/- 30%)

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRM? HANDLOWO-US?UGOW?

Zofia Kucharska

ul. Szkolna 6

63-645 ??ka Opatowska

Więcej…
 
Wyniki zapytania ofertowego PDF Drukuj
środa, 08 czerwca 2016 11:13

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono dwie oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-US?UGOWA

DARIUSZ RADZIKOWSKI

63-500 OSTRZESZW UL. GEN. SIKORSKIEGO 19

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

4,00 z? (s?ownie: cztery z? 00/100 z? brutto)

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - paczki PDF Drukuj
wtorek, 14 czerwca 2016 00:00

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamwienia publicznego o warto?ci nieprzekraczaj?cej rwnowarto?ci 30.000 euro

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest przygotowanie i dostawa paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (liczba ta mo?e ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%)

Więcej…
 
Informacja o zmienie dot. wyjazdu PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 10:25

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e nast?pi?a zmiana planowanego terminu wyjazdu na kolonie oraz kosztu wyjazdu. Aktualny termin wyjazdu to 25 czerwca 2016 do 04 lipca 2016. Planowany koszt wyjazdu to 600,00 z?.

 
Zapytanie ofertowe - do?ywianie PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Więcej…
 
Kolonie letnie 2016 - USTRONIE MORSKIE PDF Drukuj
poniedziałek, 16 maja 2016 09:31

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej we wsp?pracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udzia?u w koloniach letnich dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne kolonie (10-dniowy turnus) odb?d? si? w Ustroniu Morskim. Koszt wyjazdu to 579 z?/osoba. Dok?adny termin wyjazdu: 11-20.08.2016 r.

W ramach programu przewidziane s? nast?puj?ce atrakcje:

- ca?odniowa wycieczka edukacyjna do Woli?skiego Parku Narodowego - zwiedzanie wyspy Wolin i Mi?dzyzdrojw, wst?p do Muzeum Przyrodniczego i Zagrody ?ubrw,
- ca?odniowa wycieczka do Ko?obrzegu: spacer po Starwce z Ratuszem Miejskim, spacer po molo, Port Morski, Muzeum Or??a Polskiego,
- wycieczka do Aquaparku w Ustroniu,
- rejs promem w ?winouj?ciu,
- k?piele i pla?owanie na pla?y strze?onej,
- zaj?cia i turnieje sportowe wraz z Olimpiad? Sportow?, quizy i konkursy wiedzy,
- dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne,
- realizacja pe?nego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

Zg?oszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 30

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information