500 + PDF Drukuj
czwartek, 25 lutego 2016 13:51

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie programu "Rodzina 500 plus", ktry stanowi wsparcie dla rodzin z dzie?mi w za??czeniu przedstawiamy zbir szczeg?owych informacji dot. programu.

Załączniki:
Pobierz (informator_.pdf)Informator[ ]1895 Kb
Pobierz (informator_rodzina_.pdf)Informator rodzina[ ]227 Kb
Pobierz (wniosek_500.pdf)wniosek[ ]145 Kb
Pobierz (Wyja?nienia pomy?ek pisarskich we wniosku-1.doc)Wyja?nienia pomy?ek pisarskich we wniosku-1.doc[ ]27 Kb
 
Darmowa pomoc prawna PDF Drukuj
czwartek, 31 grudnia 2015 09:42
Darmowa pomoc prawna to rezultat wej?cia w ?ycie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci zak?adaj?cej stworzenie oglnopolskiego systemu nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Więcej…
 
Informacja w sprawie ?wiadczenia rodzicielskiego PDF Drukuj
środa, 30 grudnia 2015 09:42

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1217) zostaje wprowadzone nowe ?wiadczenie rodzinne tj. ?wiadczenie rodzicielskie.

Więcej…
 
Zmiana czasu pracy urz?du. PDF Drukuj
wtorek, 22 grudnia 2015 14:09

Informujemy, ?e w zwi?zku z ustanowieniem dnia wolnego od pracy w zamian za ?wi?to przypadaj?ce w sobot? (tj. 26 grudnia 2015r.) w dniu 24 grudnia 2015r. (wigilia) Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej b?dzie nieczynny.

 
?yczenia PDF Drukuj
piątek, 18 grudnia 2015 09:31

 
Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
wtorek, 08 grudnia 2015 12:41

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 04.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono trzy oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-US?UGOWA

DARIUSZ RADZIKOWSKI

63-500 OSTRZESZW UL. GEN. SIKORSKIEGO 19

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

4,00 z? (s?ownie: cztery z? 00/100 z? brutto)

W post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

Oferowana cena brutto

1

Firma Gastronomiczno Handlowo Us?ugowa

Dariusz Radzikowski

ul. Gen. Sikorskiego 19

63-500 Ostrzeszw

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

4,00 z?

2

Restauracja Pod Dzwonem

Przemys?aw Paszek

ul. Chwaliszewska 10

63-700 Krotoszyn

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

4,18 z?

3

Sp?dzielnia Socjalna Ja?min

S?upia p/K?pnem, ul. Katowicka 10

63-604 Baranw

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

5,50 z?

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information