Wynik zapytania ofertowego PDF Drukuj
piątek, 11 stycznia 2019 10:32

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

dot.  ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym z terenu gminy Łęka Opatowska jednodaniowego posiłku szkolnego w okresie od 28.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zawiadamia, iż niniejsze postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Złożono dwie oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Restauracja Pod Dzwonem

Przemysław Paszek

ul. Chwaliszewska 10

63-700 Krotoszyn

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz złożył ofertę z najniższą ceną tj. kwotą:

5,78 zł (słownie: pięć zł 78/100 zł brutto)

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - dożywianie PDF Drukuj
piątek, 28 grudnia 2018 12:44

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 90 dzieciom z terenu gminy Łęka Opatowska, znajdujących się w wieku szkolnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej jednodaniowego posiłku szkolnego w okresie od 28.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj
czwartek, 20 grudnia 2018 08:54

 
Informacja PDF Drukuj
poniedziałek, 17 grudnia 2018 14:19

W dniu 24 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej będzie nieczynny.

 
Informacja PDF Drukuj
piątek, 09 listopada 2018 12:26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj
czwartek, 20 września 2018 11:20

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę od 01 października 2018 r. nie przekracza kwoty:
– 1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1056,00 zł. (netto) w przypadku rodziny.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
– bezdomni,
– niepełnosprawni,
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych od 1 października 2018 r.  do 12 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 35

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information