Zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego 2010 PDF Drukuj
czwartek, 17 czerwca 2010 11:53

W dniu 16 czerwca mia?o miejsce uroczyste zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Podzi?kowanie PDF Drukuj
wtorek, 15 czerwca 2010 11:52

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e pomy?lnie zosta?a zako?czona akcja zbierania darw dla powodzian. W ramach zbirki zebrano ?rodki czysto?ci, ?ywno??, wod?, koce, ko?dry, po?ciele itp. W/w dary zostan? w najbli?szych dniach przekazane dla powodzian z gminy Wilkw, ktrzy szczeglnie mocno ucierpieli w tegorocznej powodzi.

Wszystkim zaanga?owanym zak?adom pracy, organizacjom pozarz?dowym, Szkole Podstawowej w ??ce Opatowskiej oraz mieszka?com gminy ??ka Opatowska, ktrzy w??czyli si? do zbirki Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej pragnie z?o?y? serdeczne podzi?kowania oraz wyrazy wdzi?czno?ci za przekazane dary oraz solidaryzowanie si? z powodzianami. Ponadto pragniemy podzi?kowa? Gminie Baranw za pomoc w transporcie zebranych darw.

Więcej…
 
Szkolenie z Wiza?ystk? PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2010 12:46

W dniach 2 i 4 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs z Wiza?ystk?.

W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw, ktrzy byli podzieleni na dwie grupy po 20 osb.
Kurs sk?ada? si? z dwch cz??ci teoretycznych i z cz??ci praktycznej. Uczestnicy szkolenia zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki kreowania wizerunku;
- zasady elegancji,
- analizy sylwetki,
- zasady kolorw,
- analizy kolorystycznej.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy PDF Drukuj
poniedziałek, 31 maja 2010 13:07

W ostatnich dniach maja 2010 r. odby? si? w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 24 maja 2010 10:19

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zwraca si? z gor?c? pro?b? do wszystkich mieszka?cw, zak?adw pracy oraz organizacji pozarz?dowych z terenu Gminy ??ka Opatowska o pomoc dla powodzian w postaci:
?rodkw czysto?ci, ?rodkw higieny osobistej, wody, ?ywno?ci o d?ugotrwa?ym terminie zdatno?ci do spo?ycia, ko?der, kocy, po?cieli, r?cznikw.
Ofiarowane dary prosimy sk?ada? w siedzibie o?rodka w dniach 24.05.2010r. do dnia 04.06.2010 r. w godz. 700 do 1530.

Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej
Aniela Lipi?ska

 
Monitoring projektu systemowego PDF Drukuj
piątek, 14 maja 2010 11:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku realizowane s? zadania w projekcie systemowym Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W?rd dzia?a? maj?cych na celu m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, udzia? w zaj?ciach szkoleniowo warsztatowych, obejmuje w programie nast?puj?ce zadania:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 35

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information