PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:13

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci.

W dniu 05.08.2009r. zosta?y og?oszone wyniki konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Dzia?anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Napisany przez Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej projekt pt. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci zosta? oceniony pozytywnie, co w konsekwencji oznacza pozyskanie dofinansowania na zaplanowane w projekcie dzia?ania.

Więcej…
 
Spotkanie z emerytami i rencistami PDF Drukuj
poniedziałek, 12 października 2009 09:18

W dniu 29 maja w ??ce Opatowskiej odby?o si? pierwsze spotkanie z emerytami i rencistami ,w ktrym wzi??y udzia? m.in. dwie przedstawicielki Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej. Uczestnictwo pracownikw socjalnych w spotkaniu mia?o na celu wyra?enie poparcia dla dzia?a? w kierunku integracji spo?ecznej oraz podkre?lenie ch?ci przedstawienia oferty, ktra mo?e przyczyni? si? do u?atwienia i polepszenia podejmowanych przez emerytw i rencistw inicjatyw.

Więcej…
 
Wynik rekrutacji PDF Drukuj
wtorek, 27 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNOSCI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? osb, ktre wezm? udzia? w cyklu szkole? maj?cych na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekunki domowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 31 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 31

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information