Zaj?cia z psychologiem! PDF Drukuj
środa, 04 maja 2011 12:27

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach 26 i 28 kwietnia 2011 roku w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?y si? zaj?cia warsztatowo szkoleniowe z psychologiem maj?ce na celu zbadanie indywidualnych predyspozycji beneficjentek, zmobilizowanie do dzia?ania, podniesienia poczucia w?asnej warto?ci i wiary we w?asne si?y.

Więcej…
 
Pierwsze dzia?anie za nami! PDF Drukuj
wtorek, 12 kwietnia 2011 08:12

W dniu 08.04.2011 roku w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby?y si? badania profilaktyczne wzroku maj?ce na celu wykrycie ewentualnych nieprawid?owo?ci.

Więcej…
 
Rekrutacja do udzia?u w projekcie zako?czona! PDF Drukuj
środa, 06 kwietnia 2011 08:18

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, i? od kwietnia 2011r. realizowane s? zadania przewidziane w projekcie systemowym pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
FERIE ZIMOWE W ?WIETLICACH 2011 ROKU PDF Drukuj
wtorek, 22 lutego 2011 13:48

Ferie w ?wietlicy ?rodowiskowej w ??ce Opatowskiej

?wietlice ?rodowiskowe w zamy?le mia?y s?u?y? w taki sposb, aby obj?? opiek? dzieci w czasie wolnym od zaj?? szkolnych. W tym roku rozci?gn?li?my t? opiek? na zimowe ferie i s?dz?c z ilo?ci ch?tnych uczestnikw zaj?? i wycieczek trafili?my dobrze. Dzieci, jak si? okaza?o, nie mia?y siebie jeszcze do?? w szkole i ch?tnie przychodzi?y na zwyk?e zaj?cia sportowe na sali gimnastycznej jak i bardziej kwalifikowane przyrz?dzenie deserw czy zaj?cia plastyczne. Hity ferii to wycieczki: do kina we Wroc?awiu oraz w?cz?g? po galerii handlowej oraz do Ostrzeszowa na basen. Obydwa wyjazdy odby?y si? wsplnie z dzie?mi ze ?wietlicy w Trzebieniu.

Więcej…
 
Do?ywianie PDF Drukuj
środa, 06 stycznia 2010 15:15

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od stycznia 2011 roku rozpocznie si? do?ywianie dzieci w 5 szko?ach na terenie naszej gminy.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 03.01.2011r. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku, je?eli w rodzinie znajduje si? osoba bezrobotna nale?y dostarczy? za?wiadczenie z Powiatowego Urz?du Pracy.

Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

 
?yczenia ?wi?teczne PDF Drukuj
niedziela, 18 grudnia 2011 01:00

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 37

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information