Wycieczka do SPA PDF Drukuj
środa, 30 czerwca 2010 13:41

W dniach 28-29 czerwca w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? wyjazd do SPA w ?rodzie Wielkopolskiej. W hotelu Szablewski mia?y miejsce zabiegi lecznicze oraz wyk?ad dotycz?cy wiza?u i zdrowia poprzez wod?.

Więcej…
 
Kurs dot. gier logicznych PDF Drukuj
wtorek, 22 czerwca 2010 13:15

W dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs dot. gier logicznych maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie.
W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw projektu, ktrzy zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki gier logicznych.

Wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? zadawania pyta?, a nast?pnie mogli wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczn? w ?wiczeniach praktycznych.

Więcej…
 
Zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego 2010 PDF Drukuj
czwartek, 17 czerwca 2010 11:53

W dniu 16 czerwca mia?o miejsce uroczyste zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Podzi?kowanie PDF Drukuj
wtorek, 15 czerwca 2010 11:52

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e pomy?lnie zosta?a zako?czona akcja zbierania darw dla powodzian. W ramach zbirki zebrano ?rodki czysto?ci, ?ywno??, wod?, koce, ko?dry, po?ciele itp. W/w dary zostan? w najbli?szych dniach przekazane dla powodzian z gminy Wilkw, ktrzy szczeglnie mocno ucierpieli w tegorocznej powodzi.

Wszystkim zaanga?owanym zak?adom pracy, organizacjom pozarz?dowym, Szkole Podstawowej w ??ce Opatowskiej oraz mieszka?com gminy ??ka Opatowska, ktrzy w??czyli si? do zbirki Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej pragnie z?o?y? serdeczne podzi?kowania oraz wyrazy wdzi?czno?ci za przekazane dary oraz solidaryzowanie si? z powodzianami. Ponadto pragniemy podzi?kowa? Gminie Baranw za pomoc w transporcie zebranych darw.

Więcej…
 
Szkolenie z Wiza?ystk? PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2010 12:46

W dniach 2 i 4 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs z Wiza?ystk?.

W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw, ktrzy byli podzieleni na dwie grupy po 20 osb.
Kurs sk?ada? si? z dwch cz??ci teoretycznych i z cz??ci praktycznej. Uczestnicy szkolenia zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki kreowania wizerunku;
- zasady elegancji,
- analizy sylwetki,
- zasady kolorw,
- analizy kolorystycznej.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy PDF Drukuj
poniedziałek, 31 maja 2010 13:07

W ostatnich dniach maja 2010 r. odby? si? w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information