Podzi?kowanie PDF Drukuj
poniedziałek, 12 lipca 2010 10:19

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zbirki celowej na rzecz Mateusza S?owikowskiego z Biadaszek, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 lipca 2010 zosta?a zgromadzona kwota w wysoko?ci 1560,00z?. W dniu 12 lipca 2010 zebrane ?rodki zosta?y przekazane bezpo?rednio matce ch?opca tj. Pani Dorocie S?owikowskiej.

Wszystkim osobom, ktre okaza?y dobre serce i w??czy?y si? do akcji dzi?kuje Mateusz wraz z rodzicami oraz pracownikami GOPS.

 
Pro?ba o pomoc PDF Drukuj
wtorek, 06 lipca 2010 09:54


Więcej…
 
Wycieczka do SPA PDF Drukuj
środa, 30 czerwca 2010 13:41

W dniach 28-29 czerwca w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? wyjazd do SPA w ?rodzie Wielkopolskiej. W hotelu Szablewski mia?y miejsce zabiegi lecznicze oraz wyk?ad dotycz?cy wiza?u i zdrowia poprzez wod?.

Więcej…
 
Kurs dot. gier logicznych PDF Drukuj
wtorek, 22 czerwca 2010 13:15

W dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs dot. gier logicznych maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie.
W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw projektu, ktrzy zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki gier logicznych.

Wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? zadawania pyta?, a nast?pnie mogli wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczn? w ?wiczeniach praktycznych.

Więcej…
 
Zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego 2010 PDF Drukuj
czwartek, 17 czerwca 2010 11:53

W dniu 16 czerwca mia?o miejsce uroczyste zako?czenie pierwszego etapu projektu systemowego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Podzi?kowanie PDF Drukuj
wtorek, 15 czerwca 2010 11:52

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e pomy?lnie zosta?a zako?czona akcja zbierania darw dla powodzian. W ramach zbirki zebrano ?rodki czysto?ci, ?ywno??, wod?, koce, ko?dry, po?ciele itp. W/w dary zostan? w najbli?szych dniach przekazane dla powodzian z gminy Wilkw, ktrzy szczeglnie mocno ucierpieli w tegorocznej powodzi.

Wszystkim zaanga?owanym zak?adom pracy, organizacjom pozarz?dowym, Szkole Podstawowej w ??ce Opatowskiej oraz mieszka?com gminy ??ka Opatowska, ktrzy w??czyli si? do zbirki Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej pragnie z?o?y? serdeczne podzi?kowania oraz wyrazy wdzi?czno?ci za przekazane dary oraz solidaryzowanie si? z powodzianami. Ponadto pragniemy podzi?kowa? Gminie Baranw za pomoc w transporcie zebranych darw.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information