Informacja o kolejnych dzia?aniach w projekcie systemowym! PDF Drukuj
czwartek, 01 września 2011 07:35


PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej rozpoczyna kolejny etap zaplanowanych dzia?a? w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 31 sierpnia 2011 11:12

Zarz?dzeniem Nr32/2011 Wjta Gminy ??ka Opatowska powo?any zosta? Gminny Zesp? Interdyscyplinarny dla prawid?owej realizacji strategii i polityki spo?ecznej oraz gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin?.

Więcej…
 
INFORMACJA O DO?YWIANIU! PDF Drukuj
piątek, 29 lipca 2011 13:14

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 12 wrze?nia bie??cego roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 16.08.2011r. do 12.09.2011r. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku, Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie o?rodka lub pod nr tel.627814525

 
INFORMACJA O STYPENDIACH! PDF Drukuj
piątek, 29 lipca 2011 13:10

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 16 sierpnia do 15 wrze?nia 2011 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego osb z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 16 sierpnia w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl

Miesi?czna wysoko?? dochodu netto na osob? wrodzinie
ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? ostypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? kwota 351 z?.

Więcej…
 
Wystawa bi?uterii artystycznej! PDF Drukuj
środa, 13 lipca 2011 13:11

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W ramach promocji podczas odbywaj?cych si? w dniach 9-10.07.2011r. Dni Gminy ??ka Opatowska, odby?a si? wystawa bi?uterii artystycznej, ktr? podczas warsztatw wykona?y uczestniczki projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Szkolenie z bi?uterii artystycznej! PDF Drukuj
poniedziałek, 04 lipca 2011 11:05

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 27 do 30 czerwca 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby?o si? szkolenie zawodowe z zakresu wytwarzania bi?uterii artystycznej dla pocz?tkuj?cych maj?cym na celu znalezienia swojego miejsca na lokalnym rynku pracy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 30

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information